Bron: Telegraaf
https://www.telegraaf.nl/nieuws/376273541/honderden-miljoenen-extra-nodig-voor-groene-plannen

DEN HAAG – Honderden miljoenen euro’s zijn jaarlijks extra nodig om in 2030 anderhalf miljoen huizen van het gas af te halen. Dat doel, opgenomen in het klimaatakkoord, dreigt anders niet te worden gehaald.

Dat blijkt uit een advies van Maarten van Poelgeest (GL), voorzitter klimaattafel gebouwde omgeving aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. „Een betaalbare transitie waarbij we doelstellingen van het Klimaatakkoord in 2030 halen is mogelijk, maar vraagt wel om extra middelen.”

Belasting op aardgas

De GL’er wil onder meer belasting op aardgas verhogen om de groene plannen op te kunnen hoesten. Bovendien pleit hij voor de aanleg van warmtenetten in stedelijke gebieden. „Om de klimaatdoelstelling in de gebouwde omgeving te kunnen realiseren is er een tandje extra nodig.”

Volgens Van Poelgeest hikken verhuurders en eigenaren van woningen en gebouwen nu nog aan tegen ’lange terugverdientijden van verduurzamingsmaatregelen’. „Het moet voor huishoudens aantrekkelijker worden om stappen te zetten, met name voor de wijken en bewoners die als eerste overgaan.”

Verhoging energiebelasting

Ook moet een volgend kabinet volgens de GL’er de energiebelasting op gas verhogen. Huiseigenaren moeten in het uiterste geval door gemeenten gedwongen kunnen worden te stoppen met verwarming via gas, klinkt het.

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) laat in een reactie weten dat extra maatregelen naar verwachting nodig zijn. „In het bijzonder voor degenen die als eersten bewegen in de energietransitie en daardoor met hogere kosten worden geconfronteerd. Hoe de betaalbaarheid van de energietransitie verder zal worden ingevuld, de lasten van de transitie worden verdeeld en hoe woonlastenneutraliteit voor een steeds groter wordende groep huishoudens binnen bereik wordt gebracht, is aan een nieuw kabinet.”