gratis Witte Molen Stockfoto

Duurzame energie, ook wel groene energie, is een overkoepelende naam voor onder andere: groene energie, groene stroom, schone energie en hernieuwbare energie. Deze vorm van energie wordt steeds belangrijker omdat de fossiele brandstoffen opraken. De verschuiving van fossiele brandstof naar volledig duurzame energie heet ‘energietransitie’. Met het gebruik van duurzame energie kun je vaak veel energie besparen!

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is energie van bronnen die nooit op raken. We noemen dit ook wel hernieuwbare bronnen. Dit is dus het tegenovergestelde van fossiele brandstof. Het opwekken van groene energie is niet schadelijk voor het milieu. Hiernaast is deze vorm van energie herbruikbaar.

Welke vormen duurzame energie zijn er?

Duurzame energie kan op verschillende manieren worden opgewekt. Hieronder worden vijf belangrijke bronnen van groene energie besproken:

1. Windenergie
2. Zonne-energie
3. Biomassa
4. Water-energie
5. Aard- en bodemwarmte

Windenergie

Windenergie wordt opgewekt met windmolens, ook wel windturbines genoemd. Hierbij wordt bewegingsenergie van lucht omgezet in elektriciteit. Door de wind gaan de rotorbladen van een windmolen draaien wat er voor zorgt dat een grote dynamo gaat draaien. De gondel van de generator zorgt ervoor dat opgewekte energie omgezet wordt in wisselstroom. De transformator zet deze daarna om in hoogspanning.

Zonne-energie

Zonne-energie kan worden opgewekt met zonnepanelen en zonnecollectoren. Maar hoe werken zonnepanelen? Een zonnepaneel zet het zonlicht om in bruikbare elektriciteit. Een zonnecollector zet juist de warmte van de zon om in elektriciteit. Beide vormen van zonne-energie zijn uitstekend bruikbaar om thuis te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de zonnepanelen op je dak. Deze energie kun je vervolgens gebruiken voor een warmtepomp om je huis te verwarmen. Vaak kun je met een app op de telefoon kijken wat de opbrengst van de zonnepanelen per maand is.

Biomassa

Biomassa is een vorm van duurzame energie die in Nederland veel gebruikt wordt. Zo bestaat zestig procent van de duurzame energie die in Nederland geproduceerd wordt uit biomassa. Biomassa is zowel plantaardig als dierlijk materiaal wat gebruikt wordt voor het opwekken van groene energie.

Water-energie

Water-energie is een vorm van energie die wordt opgewekt met stromend water. Dit wordt in Nederland gedaan in waterkrachtcentrales. Hier wordt een turbine aangestuurd met behulp van stromend water. Deze worden onder andere aangestuurd door rivieren als de Maas.

Aard- en bodemwarmte

Aard- en bodemwarmte is een vorm van energie die voortkomt vanuit de zon. De zon zorgt ervoor dat de aarde wordt opgewarmd. Deze warmte kan vervolgens worden gebruik door bijvoorbeeld een warmtepomp. Deze is in staat de warmte uit de bodem te halen en deze te gebruiken voor het verwarmen van uw huis in de winter.

Wat zijn de voordelen van groene energie?

Duurzame energie heeft ten opzichte van fossiele brandstof veel voordelen:

● Positieve invloed milieu
● Lagere kosten
● Minder fossiele brandstof
● Onafhankelijk

Positieve invloed

Groene energie heeft een positieve invloed op het milieu. Zo wordt de aarde Positieve invloed op het behoud van het milieu. Minder vervuiling van de aarde dan bij gebruik van fossiele brandstoffen.

Lagere kosten

Duurzame energie zorgt voor lagere kosten. Zo kunt u bijvoorbeeld bij het gebruik van zonnepanelen na een aantal jaar gratis energie opwekken.

Minder fossiele brandstof

Bij het gebruik van duurzame energie zijn we minder afhankelijk van fossiele en dus vervuilende brandstoffen.

Onafhankelijk

Groene energie is een oneindige bron en maakt je (deels) onafhankelijk van energieleveranciers. Maak gebruik van zonnepanelen, een warmtepomp of bijvoorbeeld een climate control systeem.

Duurzaam nieuws

Zelf kunt u ook bijdragen aan duurzame energie. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van een Warmtepomp of Climate Control om zo bij te dragen aan een gezond milieu. Wilt u graag op de hoogte blijven over recyclaat, circulariteit, posities in de markt of ander duurzaam nieuws? U leest er meer over in onze kennisartikelen.