Duurzame energie

Duurzame energie, ook wel groene energie,  is een overkoepelende naam voor onder andere: groene energie, groene stroom, schone energie en hernieuwbare energie. Deze vorm van energie wordt steeds belangrijker omdat de fossiele brandstoffen opraken. De verschuiving van fossiele brandstof naar volledig duurzame energie heet ‘energietransitie’. Met het gebruik van duurzame energie kun je vaak veel energie besparen!