Bron: The Guardian (Londen)

Volgens een analyse van de Britse ngo Possible produceren de miljoenen particuliere gasketels in het Verenigd Koninkrijk twee keer zoveel CO2 als alle gasgestookte elektriciteitscentrales van het land samen. Dat onderstreept de dringende behoefte aan krachtig overheidsbeleid om snel koolstofarme verwarming door bijvoorbeeld warmtepompen te introduceren, aldus de onderzoekers. Warmtepompen werken op elektriciteit en zijn efficiënter, maar kosten veel meer om te installeren dan gasboilers. Op dit gebied loopt het VK achter op de meeste Europese landen. Voor de analyse werden overheidsgegevens gebruikt om CO2 emissies en luchtvervuiling te schatten die worden geproduceerd door particuliere gasketels in een stad als Leeds dezelfde hoeveelheid CO2 uitstoten als een gascentrale. Het energieverbruik thuis veroorzaakt circa 15% van alle broeikasgassen in het VK. Uit de gegevens blijkt ook dat gasketels thuis acht keer zoveel luchtverontreinigende stikstofdioxide (NO2) produceren als elektriciteitscentrales.