Bron: Telegraaf
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1981176371/ingrijpende-eu-klimaateis-voor-huizenbezitters


LUXEMBURG – 
Huizenbezitters krijgen de komende decennia te maken met meer overheidsbemoeienis rond vergroening van woningen. EU-lidstaten scharen zich achter een nieuwe ingrijpende richtlijn die moet zorgen dat alle gebouwen uiterlijk in 2050 emissievrij zijn.

Als eerste stap moeten vanaf 2030 alle nieuwe gebouwen emissievrij zijn. Voor deze categorie wil men het bestaande energielabel uitbreiden met de categorie A0 en voor huizen die groene energie produceren A+.
De vergroening van bestaande huizen moet de komende jaren worden aangepakt door renovaties en verbouwingen. Voor kantoren in Nederland zijn er al strenge regels. Vanaf 1 januari moeten kantoren verplicht energielabel C hebben.

Energielabel D

In het oorspronkelijke voorstel wilde Brussel dit soort verplichtingen al vanaf 2030 op huizenbezitters afvuren. Maar de lidstaten vinden dit soort renovatiedwang te gortig. In hun gezamenlijke standpunt stellen de EU-landen voor dat het totale woningbestand uiterlijk in 2033 gemiddeld energielabel D heeft.

Minister Rob Jetten (Klimaat) laat weten blij te zijn met deze bijsturing: „Nederland heeft altijd gepleit voor meer flexibiliteit. Zo kunnen we het meer laten aansluiten op natuurlijke momenten. Bijvoorbeeld wanneer iemand zijn huis verkoopt of een huizenbezitter zelf verbouwingsplannen heeft.”

Er komen als het aan de EU-landen ligt ook extra eisen om gebouwen geschikt te maken voor zonnepanelen. Uiterlijk op 31 december 2026 moeten er in alle lidstaten regels komen om te zorgen dat alle nieuwe panden met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 250 vierkante meter geschikt zijn voor zonnepanelen, een jaar later gaan deze regels gelden voor grondige renovaties van nog grotere panden. Voor nieuwe woningen moeten lidstaten deze regels uiterlijk op 31 december 2029 invoeren.

Subsidies

Nu de lidstaten een standpunt hebben ingenomen kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement beginnen. Na een definitief akkoord moeten alle 27 landen de doelen uit de richtlijn in nationale wetgeving gieten. Regeringen krijgen van Brussel niet voorgeschreven hoe ze de doelen moeten halen. Voor historische gebouwen en defensiecomplexen mogen uitzonderingen worden gemaakt.

Sommige Europese landen gaan nu al heel ver met klimaateisen richting particulieren op de woningmarkt. Vlaanderen voert bijvoorbeeld op 1 januari een renovatieverplichting in voor woningen en appartementen. Wie een huis koopt met energielabel E of F moet binnen vijf jaar na aankoop het huis vergroenen tot minimaal label D. Nederland zet vooralsnog in op voorlichting en subsidies.